Kjøpsbetingelser

Sist oppdatert 28.03.22

 • Generelt
  Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av Norse Viking Soap (kalt «produktet») direkte til personkunder i Norge.
 • Parter
  Selger (benevnt «vi» eller «oss»):

Norse Viking Soap
v/ Norse Products Marthinussen
Lilandveien 131
8407 Sortland
E-post: kundeservice@norsevikingsoap.com

Registrert i Brønnøysundregisteret med org. nr: 986 625 631.

Kjøper: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt «du», «deg», «din», «ditt», eller «kunden»).

 • Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
  For at du skal føle deg trygg på hvordan man handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen. Den består av følgende punkter:
  1. Oversikt over produktet og registrering av dine personalia.
  2. Mottak av ordrebekreftelse per e-post.
 • Bestilling, kjøp, prisinformasjon og betalingsvilkår
  Du må være minst 18 år for å kunne foreta kjøp av varer. Alle priser som er annonsert på våre nettsider inkluderer  gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m

Din bestilling er bindende når denne er registrert av oss. Når vi godtar ordren er vi samtidig bundet av din bestilling slik denne er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg hvis du har oppgitt riktig e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen.

Produktet er alltid på lager. Skulle vi mot formodning bli utsolgt for produkt, vil kunden få beskjed om dette.

 • Kundeservice

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post kundeservice@norsevikingsoap.com. Vi vil alltid forsøke å svare deg innen 48 timer på hverdager.

 • Abonnement
  Løpende abonnement vil automatisk fornye seg ved hver levering i den frekvens og med det antall enheter av produkt du har valgt.

Ønsker du å foreta endringer kan du gjøre dette via din konto i nettbutikken.

Abonnement kan sies opp fortløpende. For abonnement uten bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft med øyeblikkelig virkning. Unntaket er når varer er sendt fra oss som leverandør, normalt inntil 10 virkedager før du skal motta neste levering. Du forplikter deg derfor til å motta og betale for denne leveransen.

Som hovedregel har ditt abonnement ingen bindingstid. Ved enkelte spesialtilbud kan likevel bindingstid forekomme. Dette vil i disse tilfeller være tydelig kommunisert i salgsøyeblikket og i produktinformasjonen du mottar. For abonnement med bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av bindingstidsperioden.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkttilbud tas ut fra vårt sortiment. Både små og store endringer vil bli kommunisert på en tydelig måte slik at du er informert om endringene i god tid før disse blir gjort gjeldende. Prisendringer kan forekomme. Dette vil du få varsel om i god tid før levering.

Kjøpesummen gjøres opp gjennom betaling med bankkort. 

Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter og gebyrer. Varslede og ubetalte krav oversendes vår samarbeidspartner for betalingsoppfølging.

NB! Vi gjør oppmerksom på at henvendelser som gjelder endringer i abonnementet ditt må tas via e-post kundeservice@norsevikingsoap.com.

Når du bestiller og starter et abonnement på såpe, vil vi med utgangspunkt i en legitim interesse kunne kontakte deg per telefon eller e-post med nyttig informasjon om ditt abonnement. Dette gjelder så lenge det eksisterer et aktivt kundeforhold med deg.

 • Levering og forsinkelse
  Levering av produkt skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktet inntil det overtas av deg, det vil si når du har fått produktet i din besittelse. Produktet pakkes og sendes fra vårt kunde- og logistikksenter i Vesterålen. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. 
 • Undersøkelse av produktet
  Etter at du har mottatt produktet, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktet er blitt skadet under transporten, eller om produktet ellers har feil eller mangler.
 • Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
  Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktet, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktet.

Melding om feil og mangler ved produktet overbringes oss skriftlig. Vi er kontinuerlig opptatt av å sikre må kvaliteten på produktet og ber deg derfor om å melde feil så raskt som mulig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av dokumentasjonshensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

 • Garanti
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 • Angrerett ved enkeltkjøp
  Du er beskyttet av angrerettloven som gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Deretter har du ytterligere 14 dager på å sende produktet i retur. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktet, utvides denne fristen til tre måneder. Du kan også laste ned angrettskjema her.For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss med hel emballasje og ubrutt forsegling, og i samme stand som du mottok det. Grunnen til dette er at produktet vil forringes ved brutt forsegling, og angreretten kan derfor ikke gjøres gjeldende når dette er tilfelle.

Retur skal sendes innen 14 dager etter mottak, eller etter avtale med Norse Viking Soap. Returporto og eventuell ny returemballasje dekkes av deg.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Du kan også kontakte oss på e-post kundeservice@norsevikingsoap.com for å benytte deg av angreretten eller i forbindelse med eventuelle spørsmål. Retur som ikke er avtalt med kundeservice, vil bli fakturert et returgebyr pålydende 129,- (199,- for ufrankert retur).

11.1 Tilbakebetaling
Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg eller stilt til rådighet for oss. Dette gjelder også der kunden hever kjøpet grunnet forsinket levering.

 • Angrerett ved repeterende kjøp eller abonnement
  Ved bestilling av abonnement gjelder angreretten for den første leveransen som beskrevet i pkt. 11 over. Da produktet er det samme gjelder ikke returretten for påfølgende forsendelser i abonnement. Velger du likevel å returnere en av de neste forsendelsene vil du med mindre annet er avtalt motta en faktura for returomkostninger, for tiden kr. 199,- ved ufrankert retur og kr. 129,- ved frankert, ikke avtalt retur. Forsendelser som returneres via postoppkrav eller med rekommandert sending vil ikke bli hentet. Oppsigelse av abonnement må foretas som beskrevet under pkt. 6 over.
 • Reklamasjon

Ønsker du å reklamere på et produkt eller har du et spørsmål i forbindelse med dette må du ta kontakt med kundeservice på e-post kundeservice@norsevikingsoap.com.

Hvis du har betalt for produktet før en eventuell reklamasjon, vil vi tilbakebetale deg innen fjorten dager etter vi har mottatt og godkjent reklamasjonen.

Vi vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 • Personopplysninger
  Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Ved å bestille samtykker du i at vi kan sende ordrebekreftelse og andre henvendelser til deg via e-post.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post: kundeservice@norsevikingsoap.no

 • Salgspant
  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 • Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor (telefon 23 40 05 00). Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 • Endringer i disse vilkårene/avtalen
  Ved særlige behov samt når Staten gjør endringer som påvirker våre betingelser og vilkår vil det bli gjort endringer i disse betingelser og vilkår. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer reviderte betingelser og vilkår.
 • Nyhetsbrev
  Når du bestiller Norse Viking Soap blir du lagt til i vår nyhetsbrevliste og du vil motta et kundebrev per e-post med ujevne mellomrom. I dette nyhetsbrevet vil du få nyttig informasjon og nyheter om Norse Viking Soap. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på linken «Meld av» i bunnen av hvert nyhetsbrev. Du kan også kontakte kundeservice på e-post om du ønsker hjelp med avmelding.